Styre og ledelse

Brækhus Advokatfirma er eid av firmaets partnere og partnermøtet er firmaets øverste beslutningsorgan. Styret er ansvarlig for den overordnede ledelsen av firmaet. Managing partner, sammen med firmaets ledergruppe ivaretar den daglige og administrative ledelsen.