Olje og energi

I samsvar med vår strategiske satsning innen olje- og energisektoren har vi den senere tiden bygget en faggruppe hvor flere av våre advokater har industriell og internasjonal erfaring samt erfaring fra myndigheter. Brækhus har derfor de siste årene hatt et sterkt økende oppdragstilfang innen olje- og energisektoren. Vi er engasjert av norske og utenlandske olje-, leverandørindustri- og kraftselskaper.

Vi bistår bl.a. med:

  • strategisk skatte-, merverdiavgifts-, toll- og særavgiftsrådgivning
  • bokettersyn, klagesaker og prosedyre
  • norsk arbeidsrett
  • relevante rettsområder omkring internasjonale arbeidsforhold (skatt, mva, trygd, arbeidsrett)
  • rådgivning tilknyttet kontraktuelle problemstillinger
  • identifisering av behov for og ivaretakelse av IP-rettigheter
  • eksportkontroll

I tillegg utfører vi lovpålagte rapporteringstjenester for våre utenlandske klienter. Slike klienter får derfor bistand fra Brækhus med både strategisk rådgivning og rapportering (herunder mva-registrering, ulike mva- og skattemeldinger og lønnskjøring).

Kontaktpersoner

Nils Eriksen
Partner
Mobil : +47 952 55 040
Christian Bendiksen
Advokat | Partner | Solicitor (England & Wales)
Mobil : +47 918 52 246