Johan Hveding har over 20 års forretningsjuridisk erfaring, med spesialisering innen arbeidsrett, forhandlinger og tvisteløsning. Han er rådgiver for både norske og utenlandske virksomheter og arbeidstakere innen arbeidsrettslige spørsmål. Johan også praktisk erfaring med operasjonell ledelse fra tiden som HR-ansvarlig partner og senere Managing Partner i Advokatfirmaet Grette.

I tillegg bistår Johan bistår virksomheter i forbindelse med kjøp, salg og utleie av alle typer eiendom samt ved eiendomsutviklingsprosjekter. Han arbeider også med generell kontraktsrett og har ført saker for de alminnelige domstoler innenfor et bredt spekter av saker.

Johan er anerkjent for sin ekspertise innen arbeidsrett i den internasjonale advokatkåringen Legal 500.

Språk

Norsk og engelsk

2018 Partner, Brækhus Advokatfirma
2001 - 2017 Partner, Advokatfirmaet Grette
1999 - 2000 Advokat, Advokatfirmaet Glad, Arnø, Meyer
1997 - 1999 Advokat, Advokatfirmaet BA-HR
1995 - 1997 Dommerfullmektig, Vinger og Odal sorenskriverembete
1993 - 1995 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Cappelen og Krefting
  • Styremedlem (2018-2020), Brækhus Advokatfirma
1995 Advokatbevilling
1992 Cand.jur. (Master i rettsvitenskap), Universitetet i Oslo
Recommended (2019-2022) Employment Legal 500

"Johan Hveding proactively provides helpful advice and is willing to go the extra mile."