Familie- og barnerett

Familie- og barnerett er blitt et mer sammensatt rettsområde som følge av nye familiemønstre og større formuer i inn- og utland.  Behovet for individuelt tilpassede løsninger er økende.  Dette innebærer at stadig flere ektefeller, eventuelt samboere, velger å inngå avtaler som avviker fra lovens ordning.  Ved et eventuelt samlivsbrudd kan det oppstå vanskelige spørsmål om så vel delingen av de økonomiske verdiene, som forholdet til barna.

Våre advokater har lang erfaring innenfor dette rettsområdet.  Vi bistår i alle typer saker innenfor området familie- og barnerett.  Vi samarbeider tverrfaglig med våre advokater innenfor særlig skatterett og selskapsrett.

Selv om målet er å gjennomføre sakene uten domstolenes hjelp, er konflikt ikke alltid til å unngå . Vi har betydelig prosedyreerfaring fra alle rettsinstanser, og fører jevnlig saker for domstolene innenfor rettsområdet familie- og barnerett. Våre advokater innenfor barnevern bistår en rekke kommuner som ekstern kommuneadvokat for barneverntjenesten. De har omfattende prosedyreerfaring fra så vel fylkesnemdene som domstolene.

Vi bistår med:

  • Opprettelse av ektepakter
  • Opprettelse av samboerkontrakter
  • Økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd
  • Foreldretvister og samværsrett
  • Barnevernsaker

 

Kontaktpersoner

Kristin Hegstad
Advokat (H) | Partner
Mobil : +47 918 84 765

Hva kan vi hjelpe deg med?

Spar tid med vår nye digitale selvbetjening