Eirin Simonsen

Advokat | Partner

Eirin Simonsen leder avdelingen for arbeidsliv.

Simonsen arbeider i hovedsak med arbeidsrett og fast eiendom.

Hun bistår i hovedsak arbeidsgiversiden i arbeidsrettslige spørsmål. Hun bistår virksomheter med løpende rådgivning i personalspørsmål og endrings- og nedbemanningsprosesser, samt tvisteløsning og forhandlinger.

Simonsen yter juridisk bistand innen bl.a. kjøp, salg og utleie av alle typer eiendom, eiendomsutvikling, forvaltning av boligselskaper, tinglysing, tomtefeste, servitutter og hevd, samt generell kontraktsrett.

Hun har ført saker for de alminnelige domstoler innenfor et bredt spekter av saker og holder foredrag innen arbeidsrettslige temaer.

 

Erfaring

2015
Partner/advokat, Brækhus Advokatfirma DA
2013
Partner/advokat i Advokatfirmaet Hellerøy & Co DA
2007
Partner/advokat i Advokatfirmaet SGB Storløkken AS
2003
Advokat i Advokatfirmaet Bull & Co AS
2000
Advokatfullmektig/advokat i Advokatfirmaet Færgestad, Pentzen & Vodal DA
1997
Eiendomsmegling

Språk

Norsk og engelsk

Fagområder

Arbeidsrett
Prosedyre og tvisteløsning
Boligrett og utleie
Eiendomstransaksjoner og megling

Utdanning

2001 - Advokatbevilling
1997 - Cand. Jur. Universitetet i Bergen