Arverett

Brækhus er et av de få større advokatfirmaer som har valgt arverett som et av sine satsningsområder. Arveretten er i utvikling. Den byr på utfordringer som følge av sammensatte familiemønstre og store formuer i inn- og utland.  Behovet for arveplanlegging med individuelt tilpassede løsninger fremfor arvelovens ordning er økende.  Arveoppgjørene involverer ofte store verdier.

Vi har utviklet høy kompetanse på dette området. Våre advokater har lang erfaring i målrettet arveplanlegging og gjennomføring av arveoppgjør. Vi bistår både som rådgiver for den enkelte arvelater eller arving/arvingegruppe, og som bestyrer av private arveoppgjør. Vi samarbeider tverrfaglig med våre advokater innenfor særlig skatterett og selskapsrett.

Selv om målet er å gjennomføre arveoppgjør uten domstolenes hjelp, er konflikt ikke alltid til å unngå . Vi har betydelig prosedyreerfaring fra alle rettsinstanser, og fører jevnlig saker for domstolene innenfor rettsområdet arverett.

Vi bistår med:

  • Arveplanlegging
  • Generasjonsskifte
    • Opprettelse av testament/arvepakt
    • Opprettelse av fremtidsfullmakt
  • Rådgivning i forbindelse med arveoppgjør
  • Gjennomføring av testamenter (testamentfullbyrder)
  • Gjennomføring av arveoppgjør (privat bobestyrer)

 

Kontaktpersoner

Kristin Hegstad
Advokat (H) | Partner
Mobil : +47 918 84 765