Internasjonal privatrett01. jun2023

Webinar: Utflytting fra Norge – skatt, arv og andre juridiske konsekvenser

Har du flyttet, eller planlegger du å flytte til utlandet? Lurer du på hvilke arverettsregler som gjelder og om testamentet ditt er gyldig i landet du flytter til? Vil ektepakten fortsatt vil være gyldig? Hvor blir du skattemessig bosatt? Hvordan er utflyttingsskatten på aksjer, og hva med medlemskapet i Folketrygden?

Dato: Torsdag 1. juni

Tid: Kl. 08.00-09.00

Sted: Webinar, lenke sendes ut 1 time før webinarstart.

Opptak av webinaret vil være tilgjengelig for deltakere i to uker.

Det er kostnadsfritt å delta, men påmelding kreves.

Påmeldingsfristen for dette webinaret har utløpt. Kontakt oss dersom du ønsker å se opptaket.

Brækhus Family Office inviterer til webinar for deg som skal eller allerede har flyttet til utlandet. I dette webinaret hører du advokater med spesialkompetanse innen internasjonal privatrett, fortelle om de juridiske forholdende som påvirkes ved utflytting fra Norge.

Webinardeltakelse skjer uten deling av navn, video og lyd med andre deltakere. Det vil være mulighet for å stille spørsmål via chatten.

 Foredragsholdere

  • Line K. Juuhl er assosiert partner og har 20 års erfaring innen økonomisk familierett og arv. I tillegg bistår hun med utvalgte internasjonale skatterettslige problemstillinger. Hennes spesialisering i internasjonal privatrett er unik og Line er den eneste norske advokaten i Norge med både norsk og spansk advokatbevilling. Hun har lang erfaring med å bistå nordmenn med juridiske utfordringer tilknyttet arv, skifte og skatt i utlandet.
  • Jacob Winderen Lindegaard er assosiert partner og ekspert innen bedriftsoverføringer, generasjonsskifter, arveplanlegging, arveoppgjør og økonomisk familierett. Han har lang erfaring med å rådgi privatpersoner og familier som forvalter større verdier. Jacob bistår ofte i familie- og arvesaker som krysser landegrenser.
  • Antonio Holstad er partner og har over 30 års erfaring med internasjonal skatt. Han har særlig erfaring med å bistå utenlandske selskaper og deres ansatte og virksomhet i Norge. Og tilvarende norske selskapers etablering i utlandet og utstasjonering av personell. Antonio bistår også ved spørsmål knyttet til trygd, pensjon og arveoppgjør i internasjonale forhold.
  • Toralv Follestad er partner med spesialisering innen skatte. Han har omfattende erfaring med spørsmål knyttet til norsk og internasjonal bedriftsbeskatning. Han bistår innen norsk og internasjonal skatterett, selskapsrett og fast eiendom.

Brækhus Family Office

Vi har lang erfaring med å rådgi privatpersoner og familier som forvalter større verdier, også på tvers av landegrenser. Gjennom Brækhus Family Office ivaretas kundens juridiske behov av et skreddersydd advokatteam med relevant ekspertise. Slik sikrer vi deg rask tilgang til omfattende kompetanse og ressurser. Ofte bistår vi med juridiske utfordringer knyttet til arv, eiendom, skatt og selskapsrett.