Arbeidsrettsdagen 2017: Håndtering av samarbeidsproblemer

Arbeidsrettsdagen 2017 i regi av Skift Academy er vel gjennomført. Advokat og partner i Brækhus, Eirin Simonsen, holdt foredrag om «Håndtering av samarbeidsproblemer» for nesten 200 næringslivsledere, HR-personell og erfarne arbeidsrettsadvokater. Tilbakemeldingene har vært kjempegode, og vi håper alle hadde en lærerik dag med faglig påfyll, mingling og gode samtaler. Det var en fin avslutning på dagen med Speakers’ Dinner. Takk til alle som har bidratt!

Brækhus advokater har spesialkompetanse innen:

 • Arbeidsavtaler og utarbeidelse av personalhåndbok
 • Arbeids- og oppholdstillatelser
 • Oppsigelse, avskjed og suspensjon
 • Omorganisering, restrukturering og nedbemanning
 • Permittering
 • Konkurranseklausuler
 • Arbeidsmiljø og HMS
 • Arbeidstid
 • Utenlandsk arbeidskraft
 • Innleie/utleie av arbeidskraft
 • Incentiv- og bonusavtaler
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Kontrolltiltak og personvernspørsmål
 • Tariffspørsmål, herunder forhandlinger, streik og konflikt
 • Ansattes representasjon i styrende organer
 • Forhold til offentlige myndigheter (Arbeidstilsynet, Datatilsynet m.v.)

Les mer om arbeidsrett og kontakt våre arbeidsrettsadvokater