Arbeidsrett

Arbeidsrett er et sammensatt fagfelt hvor det ofte oppstår komplekse problemstillinger. Kompetent rådgivning og bistand ved avtaler, forhandlinger og tvister bidrar til ryddige og resultatorienterte prosesser.

Vi bistår i alle typer saker knyttet til arbeidslivet, både arbeidsgivere, arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakere og fagforeninger. Vi har bred kompetanse og lang erfaring innen rådgivning, forhandlinger og tvisteløsning. Vi prosederer jevnlig for domstolene. De fleste saker løser vi likevel uten bruk av rettsapparatet.

Våre advokater har inngående bransjekunnskap, og stadig flere ser verdien av løpende å drøfte HR-relaterte spørsmål med oss. Vi arbeider ofte tverrfaglig med våre advokater med annen spesialkompetanse. På den måten får våre klienter til enhver tid få best mulig ekspertise innen et hvert fagområde.

Brækhus er anbefalt innen området arbeidsrett av blant annet Legal 500. Våre advokater holder regelmessig kurs og foredrag innenfor arbeidsrettslige emner.

Vi bistår med:

 • Arbeidsavtaler
 • Oppsigelse, avskjed og suspensjon
 • Endringsprosesser, restrukturering og nedbemanning
 • Varsling, varslingsrutiner og varslingsombud
 • Trakassering og #metoo
 • Vanskelige personalsaker
 • Faktaundersøkelser og granskning
 • Konkurranseklausuler
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Utarbeidelse av personalhåndbok
 • Arbeids- og oppholdstillatelser
 • Permittering
 • Kontrolltiltak og personvern
 • Arbeidsmiljø, arbeidstid og HMS
 • Utenlandsk arbeidskraft
 • Innleie/utleie av arbeidskraft
 • Tariffspørsmål, herunder forhandlinger, streik og konflikt
 • Forhold til offentlige myndigheter (Arbeidstilsynet, Datatilsynet m.v.)

Kontaktpersoner

Eirin Simonsen
Advokat | Partner
Mobil : +47 934 55 534
Eivind Arntsen
Advokat | Partner
Mobil : +47 930 33 669
Johan Hveding
Advokat | Partner
Mobil : +47 902 04 995