Antonio Holstad

Advokat | Partner

Holstad er avdelingsleder for Brækhus’ avdeling for Skatt og Avgift.

Han har spisskompetanse innenfor internasjonal skatt, med særlig vekt på utenlandske selskaper og deres ansatte og virksomhet i Norge, og tilvarende norske selskapers etablering i utlandet, herunder utstasjonering av personell. Også forhold knyttet til arbeidsrett, trygd, pensjon og arveoppgjør i internasjonale forhold.

Holstad har omfattende erfaring fra større skattemiljø på offentlig og privat side, herunder ledende fagstillinger i Skatteetaten og Ernst & Young. Han har bl.a. hatt ansvaret for en rekke skatteprosjekter vedrørende børsnoterte utenlandske selskapers etablering i Norge, og norske selskapers etablering i utlandet.

Er forfatter for IBFD i forhold til norsk personskatt. Har holdt en rekke kurs, herunder også vært foreleser for advokatforeningen. Har gjennomført flere dødsboskifte i internasjonale forhold og særlig Spania.

Holstad snakker flytende spansk og engelsk.

Erfaring

2011
Partner Brækhus Advokatfirma DA
2007
Egen advokatpraksis
1999
Skatteadvokat, Ernst & Young
1995
Senior skatterådgiver, Bærum likningskontor
1991
Juridisk rådgiver, direksjonssekretær, NORAD
1988
Førstekonsulent internasjonal skatt, Skattedirektoratet

Språk

Norsk, Engelsk, Spansk

Fagområder

Skatt og avgift

Utdanning

1988 - Cand. Jur, Universitetet i Oslo
1976 - Forsvarets gymnas
1975 - Befalskolen Infanteriet i Sør-Norge