Antonio Holstad

Advokat | Partner

Antonio Holstad er leder av vår skatteavdeling.

Holstad er skatterettsadvokat spesialisert innenfor internasjonal skatt og med mer enn 25 års erfaring.

Holstad har spisskompetanse innenfor internasjonal skatt, med særlig vekt på utenlandske selskaper og deres ansatte og virksomhet i Norge og tilvarende norske selskapers etablering i utlandet, herunder utstasjonering av personell.  I tillegg jobber han med forhold knyttet til arbeidsrett, trygd, pensjon og arveoppgjør i internasjonale forhold.

Holstad har omfattende erfaring fra større skattemiljø på offentlig og privat side, herunder ledende fagstillinger i Skatteetaten og Ernst & Young. Han har bl.a. hatt ansvaret for en rekke skatteprosjekter vedrørende børsnoterte utenlandske selskapers etablering i Norge, og norske selskapers etablering i utlandet.

Holstad er forfatter for IBFD i forhold til norsk personskatt. Han har holdt en rekke kurs, herunder også vært foreleser for advokatforeningen. Han har også gjennomført flere dødsboskifte i internasjonale forhold og særlig Spania.

Holstad er kontaktperson for vårt internasjonale skattenettverk Crowe Horwath International.

Holstad snakker flytende spansk og engelsk.

Erfaring

2011 -
Partner, Brækhus Dege Advokatfirma
2007 - 2011
Egen advokatpraksis
1999 - 2007
Skatteadvokat, Ernst & Young
1995 - 1999
Senior skatterådgiver, Bærum likningskontor
1991 - 1995
Juridisk rådgiver, direksjonssekretær, NORAD
1988 - 1990
Førstekonsulent internasjonal skatt, Skattedirektoratet

Tillitsverv

Forfatter av det norske kapittelet for personbeskatning for IBFD.

International liaison partner Crowe Horwath International i Norway.

Kontaktperson Norge for United Tax Network.

Språk

Norsk, spansk og engelsk

Fagområder

Skatt og avgift

Utdanning

1982 - 1988 - Cand. Jur, Universitetet i Oslo