Marcus C. Lindstrøm

Advokat | Partner

Marcus Lindstrøm arbeider hovedsakelig med tvisteløsning og prosess, med en hovedvekt på entrepriserett. Han bistår både norske og utenlandske aktører med så vel løpende rådgivning som prosedyre for domstolene, og har prosedert alt fra mindre byggesaker til større og kompliserte prosesser om byggeprosjekter i flere byggetrinn med betydelige tvistesummer og mange involverte aktører.

Lindstrøm har en sterk generell interesse for prosedyre, og fører jevnlig saker innen øvrige fagområder, som for eksempel handel og agentur, erstatningsrett, profesjonsansvar og saker om midlertidig forføyning og arrest.

Lindstrøm har flere år vært veileder for studenter ved Universitetet i Oslo som har deltatt i den årlige prosedyrekonkurransen.

Erfaring

2017
Partner, Brækhus Advokatfirma
2011
Ansvarlig advokat, Brækhus Dege Advokatfirma
2010
Advokat, Brækhus Dege Advokatfirma DA
2008
Advokatfullmektig, Brækhus Dege Advokatfirma ANS
2007
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Staff

Språk

Norsk og engelsk

Fagområder

Prosedyre og tvisteløsning
Entreprise
Kontraktsrett

Utdanning

2009 - Advokatbevilling
2007 - Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo