Kristine N. Slotnæs

Advokat | Senioradvokat

Kristine Slotnæs arbeider i hovedsak med arbeidsrett.

Hun bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere innen ulike arbeidsrettslige spørsmål, herunder blant annet løpende rådgivning i personalspørsmål, endrings- og nedbemanningsprosesser, ansettelser, avslutning av arbeidsforhold, konflikthåndtering, samt forhandlinger og tvisteløsning.

Slotnæs holder også kurs for klienter innen arbeidsrettslige emner.

Hun har i tillegg bred erfaring innen fagområdene transaksjoner (M&A), selskapsrett og kontraktsrett, herunder bistått klienter ved nasjonale og internasjonale transaksjoner, fusjoner og fisjoner, utarbeidelse av kontrakter og kontraktsforhandlinger.

Erfaring

2019
Senioradvokat, Brækhus Advokatfirma DA
2010
Advokat, Aabø-Evensen & Co Advokatfirma AS
2008
Advokatfullmektig, Aabø-Evensen & Co Advokatfirma AS

Språk

Norsk og Engelsk

Fagområder

Arbeidsrett
Kontraktsrett
Selskapsrett og transaksjoner / M&A

Utdanning

2008 - LLM Maritime Law University of Southampton
2006 - Cand. Jur. Universitetet i Oslo