BD VAT and Tax Services

Å drive virksomhet i Norge innebærer mange lovpålagte forpliktelser, som rapportering av merverdiavgift, lønn, kontrakter, selvangivelser og regnskap, og tilhørende dokumentasjonskrav. Selv om Norge en del av EØS, er reglene annerledes enn i EU og andre regioner.

BD VAT and Tax Services bistår utenlandske virksomheter med skatte- og avgiftsmessige forhold i Norge.

Vi har internasjonal og norsk rådgivningsekspertise med lang erfaring på området. BD VAT and Tax Services bistår over 300 utenlandske kunder, og våre advokater, regnskapsmedarbeidere og rådgivere bistår med skatte- og avgiftsrådgivning, MVA-registrering, MVA-rapportering og MVA-representasjon, lønnstjenester, bedriftsetablering og registrering, årsregnskap og skatterapportering.

Ett tett samarbeid mellom advokater, regnskapsmedarbeidere og skatterådgivere gjør at våre utenlandske klienter får all bistand de har behov for gjennom en one-stop-shop.

Våre tjenester

  • MVA- og skatterådgivning
  • Alle typer MVA-registreringer
  • MVA-representasjon
  • Utarbeidelse og innlevering av MVA-meldinger
  • Utarbeidelse og innlevering av skattemeldinger for selskap og individer
  • Lønnstjenester
  • Rapportering av kontrakter og ansatte
  • Arbeidstillatelser
  • Byggekort
  • Arbeidsrett

The firm is extremely knowledgeable about VAT issues in Norway, is very easy to contact, and responsive to questions. Their technical explanations are easy to read by both tax experts and non-tax experts alike.

Legal 500