Christian Engelstad

Advokat | Partner

Christian Engelstad arbeider særskilt med vekt på fast eiendoms rettsforhold og arbeidsrett. Engelstad har omfattende prosedyreerfaring innenfor disse rettsområdene.

Han har ekspertise innenfor boligrett, med et særlig fokus på boligselskaper (eierseksjonssameier, borettslag, boligaksjeselskap). Engelstad er redaktør for nettsiden www.eiendomsadvokat.no.

Engelstad har over flere år jobbet med saker relatert til bustadoppføringsloven, og har videre prosedert en rekke entreprisesaker.

Engelstad har solid kompetanse innen arbeidsrett og bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere med samtlige aspekter av den aktuelle problemstillingen. Engelstad prosederer 8-10 arbeidstvister for domstolene hvert år.

Engelstad er anbefalt innen eiendomsrett og arbeidsrett av Legal 500.

Engelstad har også administrativ erfaring som gründer og daglig leder.

 

Erfaring

2018
Partner, Brækhus Advokatfirma
2012
Fast advokat, Brækhus Dege Advokatfirma
2010
Advokatfullmektig, Brækhus Dege Advokatfirma
2009
Innehaver og advokatfullmektig, Neas Advokatfirma

Språk

Norsk, dansk og engelsk

Fagområder

Eiendomstransaksjoner og megling
Eiendomsutvikling
Arbeidsrett

Utdanning

2008 - Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo