Brækhus rangert av World Tax

Brækhus har igjen oppnådd gode rangeringer i World Tax innen Indirect Tax og General Corporate Tax.

World Tax har publisert årets utgave av «The Comprehensive guide to the world’s leading tax firms».  Som foregående år har vi oppnådd gode rangeringer på områdene Indirect Tax (Tier 2), General Corporate Tax (Tier 3) og Tax Controversy (Other notable). Vi vil takke klienter og bransjen for innspill som har medført gode rangeringer av Brækhus.

Nils Eriksen, som leder vår skatte- og avgiftsavdeling, er omtalt som «highly regarded», med sine 30 år i bransjen og omfattende internasjonale erfaring.

Det er inspirerende at våre klienter anerkjenner det arbeidet vi gjør. Dette bekrefter at vårt arbeid med spesialisering og bransjekunnskap, som er en forutsetning for å være konkurransedyktige i et stadig tøffere marked, er riktig

Partner Nils eriksen