Introduksjon til de privatrettslige fagene (fast eiendoms rettsforhold / familie- og arverett)

Skal du i gang med andre semester på jussen nå? Bli med på Brækhus’ introduksjonsforelesning og få en nyttig oversikt av fagene du skal gjennom dette semesteret.

Sammen ser vi på læringskravene, pensum og typiske problemstillinger innen de ulike fagene.

Du vil også få råd om hvordan du kan tilnærme deg fagene på en god måte og hvordan du bruker juridisk metode.

Forelesningen holdes av våre spesialiserte advokater som hver dag jobber med saker innen fast eiendom og familie- og arverett:

  • Jacob Winderen Lindegaard er assosiert partner, og spesialist innen familie- og arverett. Han er ofte i retten med saker om arv og generasjonsskifte.
  • Josefine Ardem er advokat og jobber daglig med saker om familierett, arverett og arbeidsrett. I tillegg har Josefine en mastergrad innen EU-studier og spansk og fransk, og bistår i internasjonale tvister (særlig Storbritannia, Spania og Frankrike).
  • Ingerid Eidesvik Lie er partner. Hun er spesialist innen fast eiendom og har betydelig erfaring med å bistå eiendomsutviklere og boligselskaper både med løpende rådgivning og i rettslige prosesser.
  • Thomas Meier Strømme er advokat og arbeider med rådgivning og tvisteløsning knyttet til eiendomsrettslige problemstillinger og bistår entreprenører, eiendomsutviklere og grunneiere i ekspropriasjonssaker.

Sted: Høyres Hus, Stortingsgata 20 (Vis-à-vis Brækhus Advokatfirma)

Tid: Tirsdag 23. august kl. 16:00

Det blir mingling med servering av pizza og drikke etter forelesningen.

Kontakt