Josefine Ardem arbeider med arbeidsrett, økonomisk familierett og arverett. Hun bistår virksomheter og privatpersoner med spørsmål om økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd, arveplanlegging, arveoppgjør og generasjonsskifter. I dette inngår også rådgivning om og utferdigelse av testamenter, ektepakter, samboeravtaler og fremtidsfullmakter. Innen arbeidsrett bistår Josefine både arbeidsgivere og arbeidstakere i konflikter som oppstår på arbeidsplassen.

Josefine arbeider også med immaterielle rettigheter (IP) og markedsføringsrett, og bistår virksomheter med juridiske spørsmål knyttet til varemerker, opphavsrett, patent og design.

Som del av sin mastergrad hadde Josefine individuell arbeidsrett som spesialfag. Masteroppgaven tok for seg den rettslige betydningen av advarsler i arbeidsforhold.

I tillegg har Josefine en mastergrad innen EU-studier og spansk og fransk, og bistår i tvister av internasjonal karakter, særlig tilknyttet Storbritannia, Spania og Frankrike.

2022 Advokat, Brækhus Advokatfirma
2020 - 2022 Advokatfullmektig, Brækhus Advokatfirma
2019 - 2020 Advokatfullmektig, IBF Legal Advokatfirma
2018 - 2019 Juridisk konsulent, IBF Legal Advokatfirma
2017 - 2018 Vitenskapelig assistent, BI Handelshøyskole, Institutt for retttsvitenskap og styring
2016 - 2017 Sekretær, Spansk-Norsk Handelskammer
  • Ansatterepresentant/styremedlem i Brækhus Advokatfirma (2023-)
2022 Advokatbevilling
2019 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2014 Master i EU-studier og moderne europeiske språk (spansk og fransk), University of Edinburgh