Josefine Ardem arbeider med arbeidsrett, økonomisk familierett og arverett. Hun bistår virksomheter og privatpersoner med spørsmål om økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd, arveplanlegging, arveoppgjør og generasjonsskifter. I dette inngår også rådgivning om og utferdigelse av testamenter, ektepakter, samboeravtaler og fremtidsfullmakter. Innen arbeidsrett bistår Josefine både arbeidsgivere og arbeidstakere i konflikter som oppstår på arbeidsplassen.

Som del av sin mastergrad hadde Josefine individuell arbeidsrett som spesialfag. Masteroppgaven tok for seg den rettslige betydningen av advarsler i arbeidsforhold.

I tillegg har Josefine en mastergrad innen EU-studier og spansk og fransk, og bistår i tvister av internasjonal karakter, særlig tilknyttet Storbritannia, Spania og Frankrike.

Språk

Norsk, engelsk, fransk og spansk

2022 Advokat, Brækhus Advokatfirma
2020 - 2022 Advokatfullmektig, Brækhus Advokatfirma
2019 - 2020 Advokatfullmektig, IBF Legal Advokatfirma
2018 - 2019 Juridisk konsulent, IBF Legal Advokatfirma
2017 - 2018 Vitenskapelig assistent, BI Handelshøyskole, Institutt for retttsvitenskap og styring
2016 - 2017 Sekretær, Spansk-Norsk Handelskammer
2022 Advokatbevilling
2019 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2014 Master i EU-studier og moderne europeiske språk (spansk og fransk), University of Edinburgh