To opprykk til senioradvokat i Brækhus

Dag Michael Bjerkli og Therese Hellem rykker opp og blir senioradvokater fra 1. januar 2023. Opprykkene styrker Brækhus’ satsning innen strategisk viktige områder, hvor Therese og Dag er viktige ressurser.

Therese arbeider med selskapsrett og insolvens. Hun har flere års erfaring og spisskompetanse innen bobehandling og konkurs, og bistår så vel norske som utenlandske klienter med blant annet restrukturerings- og finansieringsprosesser, transaksjoner og selskapsrettslige problemstillinger. Med sin skarpe formidlingsevne har Therese dessuten en nøkkelrolle i Brækhus’ faglige formidling utad. Therese startet som advokatfullmektig i Brækhus i 2018.

Dag Michael arbeider med fast eiendom, og har særlig ekspertise innen tingsrettslige problemstillinger, samt bolig- og husleierett. Han bistår både privatpersoner og virksomheter med spørsmål knyttet til eiendomsforvaltning og utleie, og har ellers bred erfaring med saker for domstolene, herunder jordskifteretten. Dag startet som advokatfullmektig i Brækhus i 2017.

Therese og Dag Michael er faglige og sosiale drivkrefter i firmaet, og dyktige fagpersoner i samarbeidet med klienter og verdifulle for arbeidsmiljøet i Brækhus.

Les mer om våre ekspertiseområder