Lars-Henrik Winsnes Berg

Advokat | Partner

Lars-Henrik Winsnes Berg arbeider med entreprise og tvisteløsning. Han prosederer jevnlig saker for domstolene, og har bred erfaring med både bygg og anlegg. Berg har blant annet arbeidet med noen av landets største sluttoppgjørstvister. I tillegg har Berg nyttig erfaring med domstolenes behandling av tvistesaker fra rollen som dommerfullmektig i Oslo tingrett.

Erfaring

2019
Partner, Brækhus Advokatfirma DA
2016
Advokatfirmaet Glittertind AS
2013
Oslo tingrett, dommerfullmektig
2010
Advokatfirmaet Thommessen AS
2009
Advokatfirmaet Mageli ANS
2008
Vitenskapelig assistent, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

Fagområder

Entreprise
Prosedyre og tvisteløsning
Kontraktsrett

Utdanning

2009 - Master i rettsvitenskap, UiO
2012 - Advokatbevilling