Varsling av krav «uten ugrunnet opphold» – hvor lang tid har du?

Krav på vederlagsjustering og fristforlengelse skal varsles «uten ugrunnet opphold» i entreprisestandardene NS 8405 og NS 8407 (og NS 8415 og NS 8417). Krav tapes dersom fristen ikke overholdes, og det oppstår ofte tvister. I denne episoden av Lovlytt hører du Lars-Henrik Winsnes Berg og Ida Brabrand snakke om hvor lenge du kan vente med å varsle, og om lengden på fristen er avklart av Høyesterett? Programleder Ida Brabrand. Produsert av Øystein Weibell/Kanonlyd.