Christian Solemslie

Advokat | Partner

Christian Solemslie arbeider hovedsakelig med insolvensrett og har ofte oppdrag som bostyrer i konkursboer, noe han har hatt siden 1995. Han bistår også ofte kreditorer ved ivaretakelse av deres interesser både med hensyn til inndrivelse og i konkurssituasjoner.

Solemslie har også gjennomført flere store og omfattende granskingsoppdrag.

Solemslie arbeider også med generell eiendomsrett og bistår flere eiendomsbesittere. I tillegg arbeider han med generell forretningsjuss og da særlig kontraktsrett og finansiering.

Erfaring

1999
Partner i Brækhus Dege Advokatfirma ANS
1995
Partner i adv. firma Brækhus & Co
1993
Advokat i kontorfellesskap med adv. firma Brækhus & Co
1988
Advokat i konsernjuridisk avdeling i Sparebanken ABC/NOR
1986
Dommerfullmektig Skien og Porsgrunn byrett
1984
Førstekonsulent i Sosialdepartementets Helseavdeling

Språk

Norsk og engelsk

Fagområder

Finans og insolvens

Utdanning

1983 - Cand. Jur fra Universitet i Oslo,