Renate Iren Heggelund

Advokat | Senioradvokat

Renate Heggelund er tilknyttet firmaets avdeling for arbeidsrett og har erfaring fra å bistå både arbeidsgivere og arbeidstakere i ulike rettslige spørsmål, forhandlinger og tvister i arbeidslivet. Heggelund har også flere års praktisk erfaring fra arbeidsgiversiden gjennom stilling som administrasjonssjef i Oslo fengsel, herunder oppfølgning av omtvistede personalsaker, utarbeidelse av HR-strategier, forhandlinger med tillitsvalgte mm. Heggelund har også undervist i en rekke kurs og workshops på arbeidslivsfeltet, herunder avholdt flere 40- timers kurs for ledere. Heggelund har også studert personalledelse på BI.

Renate Heggelund er i tillegg tilknyttet avdelingen for familie, – arve- og barnerett hos Brækhus. Heggelund har prosedert en rekke saker for domstolene på vegne av private parter, og har lang erfaring med skifteforhandlinger samt utarbeidelse av ektepakter og testamenter.

Erfaring

2019
Senioradvokat, Brækhus Advokatfirma DA
2015-2018
Advokat, Fram Advokatfirma AS
2012-2015
Administrasjonssjef, Oslo Fengsel
2009
Advokat i Selmer Advokatfirma DA
2006-2008
Advokatfullmektig i Selmer Advokatfirma DA

Språk

NorskEngelsk

Fagområder

Arbeidsrett
Familierett
Arverett
Prosedyre og tvisteløsning

Utdanning

2014 - Personalledelse, BI
2013 - Situasjonsbestemt ledelse, BI
2008 - Advokatbevilling
2006 - Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø