Oda Raad

Advokatfullmektig

Oda Raad bistår norske og internasjonale selskaper med rådgivning og tvisteløsning i entreprisesaker.

Oda har en mastergrad i rettsvitenskap fra universitetet i Oslo, der hun blant annet hadde entrepriserett og selskapsrett som valgfag på masternivå. Hun skrev masteroppgave om forutsetningslæren som grunnlag for å revidere entreprisekontrakter.

Erfaring

2022
Jurist, Brækhus Advokatfirma DA
2021
Trainee, Brækhus Advokatfirma DA
2021
Praktikant, Norwegian Organisation for Asylum Seekers (NOAS)
2019-2021
Konsulent, Finanstilsynet
2018-2019
Saksbehandler, Gatejuristen

Språk

Norsk og engelsk

Fagområder

Entreprise
Prosedyre og tvisteløsning

Utdanning

2022 - Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo