Nyoppnevnt bostyrer i Brækhus

Jacob Winderen Lindegaard har blitt oppnevnt som bostyrer ved Oslo tingrett. Fra høsten 2022 vil han bli tildelt bostyreroppdrag innen offentlig skifte.

Når et arveoppgjør gjennomføres som et offentlig skifte er det tingretten som oppnevner en advokat (bostyrer) som skal forvalte boet. Et dødsbo kan skiftes offentlig hvis en arving ber om det, eller hvis tingretten beslutter det.

Jacob er spesialist innen bedriftsoverføringer, generasjonsskifter, arv og skifte, og økonomisk familierett og har arbeidet med spørsmål om arv og skifteoppgjør i over 13 år. Han har også bred prosedyreerfaring innen arv og generasjonsskifte, spesielt innen tolking av testamenter og gyldighetsspørsmål i denne forbindelse, samt verdsettelse av selskaper og eiendommer i forbindelse med gjennomføring av et skifte.

I tillegg til Jacob har Brækhus-partner Kristin Hegstad mange års erfaring som bostyrer. I denne rollen har de begge ansvaret for å håndtere alt det praktiske og juridiske arbeidet i et arveoppgjør.

Økonomisk familierett og arv

Våre advokater er noen av landets mest anerkjente innen økonomisk familierett og arv, og har lang erfaring med kompliserte saker innen området. Dette rettsområdet krever også forståelse av mellommenneskelige relasjoner. I tillegg til vårt oppdrag som advokat er vi en trygg støttespiller i saker som ofte er personlig belastende for partene.