Internasjonalt

Brækhus har alltid hatt et sterkt internasjonalt fokus. Våre advokater bistår med etablering av selskaper, transaksjoner, import og eksport, og med grenseoverskridende forretningsaktiviteter. Kombinasjonen av spisskompetanse på skatt og avgift, regnskapsekspertise og et fullservice advokatfirma gjør at vi kan tilby sømløse tjenester til våre klienter i Norge og i utlandet (one-stop shop).

Flere av våre advokater har lang internasjonal erfaring og bakgrunn, og enkelte har advokatbevilling fra andre land. Vi håndterer utenlandske handelskutymer, har kunnskap om flere europeiske lands rettsordninger, og snakker og bistår i flere av de viktigste europeiske språk. En vesentlig del av vår portefølje er tilknyttet Norges største handelspartnerne i EU / EØS, samt USA.

Brækhus er medlem i Meritas Law Firms Worlwide, et av verdens mest anerkjente nettverk av uavhengige advokatfirmaer, med medlemsfirmaer i 90 land. Brækhus er videre assosiert medlem i Crowe, et internasjonalt nettverk av revisor, regnskapsførere og skatterådgivere.  I 2021 inngikk Brækhus samarbeidsavtale med Andersen Global en internasjonal organisasjon med uavhengige medlemsfirmaer bestående av skatteeksperter og advokater over hele verden. I tillegg er vi aktive i flere internasjonale forretnings clustere, ambassader og handelskamre.

 

Vi bistår blant annet med:

 • Strategisk skatte- og avgiftsrådgivning i Norge og utlandet.
 • Import og eksporthåndtering.
 • Etablering av selskaper og filialer i utlandet, inkludert europeiske selskapsformer (SE).
 • Grenseoverskridende agent-, forhandler-, distribusjons- og salgsavtaler.
 • Internetbasert salg av tjenester og varer til utlandet.
 • Joint Ventures og samarbeidsavtaler med utenlandske selskaper.
 • Grenseoverskridende fusjoner og oppkjøp, egenkapitaltransaksjoner, omstruktureringer.
 • Corporate governance for utenlandske datterselskaper og filialer.
 • Utstasjonering av ansatte, og arbeidsavtaler.
 • Offentlig og private anskaffelser.
 • Utenlandske og internasjonale kjøpsavtaler (CISG, Unidroit, m.v.)
 • Utenlandske og internasjonale entrepriseavtaler (FIDIC).
 • Lisensavtaler og beskyttelse av immaterielle rettigheter i utlandet.
 • Låneavtaler, akvisisjons- og prosjektfinansiering i utlandet.
 • Eksportkreditt og –garantier.

 

Kontaktpersoner

Alle land og German Desk
Christoph Morck
Advokat | Partner
Mobil : +47 452 18 904
Spanish Desk
Antonio Holstad
Advokat | Partner
Mobil : +47 982 06 169
Polish Desk
Toralv Follestad
Advokat | Partner
Mobil : +47 995 68 565
UK Desk og French Desk
Christian Bendiksen
Advokat | Partner | Solicitor (England & Wales)
Mobil : +47 918 52 246
Dutch Desk
Nils Eriksen
Partner
Mobil : +47 952 55 040