DN: Fire av ti dommer fikk annet utfall i lagmannsretten

I Brækhus har vi jevnlig opplevd at våre advokater har prosedert saker i lagmannsretten, som tidligere var tapt i tingretten, noen ganger av andre advokater, og der Borgarting lagmannsrett har kommet til helt andre og positive resultater for våre klienter.

Brækhus gått gjennom alle sivilrettslige dommer fra Borgarting lagmannsrett det siste året, i alt 260 dommer. Vi har dermed fått full oversikt om dommene har blitt endret, delvis endret eller opprettholdt, og om det har blitt tilkjent saksomkostninger. I nesten 40 prosent av sakene har resultatet blitt endret eller delvis endret fra tingretten til Borgarting lagmannsrett.

Prosessadvokatene Stein E. Hove, Marcus Lindstrøm og Eivind Arntsen har klare tanker om hvorfor dommene blir endret, og hvordan de går frem når de får en sak på bordet som er tapt i tingretten.

DN og Rett24.no har omtalt resultatene av undersøkelsen.