Webinar om sykefravær på arbeidsplassen

Enhver arbeidsplass opplever at arbeidstakere for lengre eller kortere perioder ikke kan arbeide på grunn av sykdom. I forbindelse med sykefravær har arbeidsgiver flere forpliktelser overfor arbeidstaker, samtidig som også arbeidstaker har visse forpliktelser underveis i sykefraværet.

Det er i tillegg særlige regler som kommer til anvendelse ved eventuell oppsigelse av arbeidstaker på bakgrunn av sykdom. Både arbeidsmiljøloven og folketrygdloven gjør seg gjeldende i spørsmål om sykefravær på arbeidsplassen. Fokuset i webinaret vil være regelverket knyttet til arbeidsgivers forpliktelser overfor arbeidstaker med sykefravær.

I dette webinaret vil vi blant annet belyse følgende:

  • Arbeidstakers rett til sykepenger
  • Sykepengeperiode
  • Sykepengegrunnlag
  • Arbeidsgivers plikt til tilrettelegging og oppfølging av arbeidstaker
  • Arbeidstakers medvirkningsplikt
  • Arbeidstakers særlige oppsigelsesvern ved sykefravær

Dette er et praktisk webinar hvor vi vil gjennomgå de sentrale regler knyttet til sykefravær på arbeidsplassen, først og fremst sett fra arbeidsgivers perspektiv.

Målgruppe

Webinaret passer for arbeidsgivere, ledere, HR-ansvarlige, personalrådgivere og jurister. Det vil være mulighet til å stille spørsmål underveis. Spørsmål blir besvart på slutten av webinaret.

Webinaret er gratis (varighet ca. 60 min)

60 minutter før webinarstart vil du motta en e-post med lenke til å delta.

Foredragsholdere

Senioradvokat Kristine N. Slotnæs bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere innen ulike arbeidsrettslige spørsmål, som blant annet løpende rådgivning i personalspørsmål, endrings- og nedbemanningsprosesser, ansettelser, avslutning av arbeidsforhold, konflikthåndtering, samt forhandlinger og tvisteløsning.

Advokatfullmektig Hedda Sofie Taxerås er tilknyttet avdelingen for arbeidsliv og bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere ved ulike arbeidsrettslige problemstillinger.

Velkommen til webinar om sykefravær på arbeidsplassen – vi håper å se deg!

Påmelding er nå stengt.