Hedda Sofie Taxerås

Advokatfullmektig

Hedda Sofie Taxerås er tilknyttet vår avdeling for selskapsrett og konkurs. Hun arbeider hovedsakelig innen finans, insolvens og restrukturering. Herunder bistår hun i forbindelse med bobehandling, gjeldsforhandling og restrukturerings- og finansieringsprosesser.

Taxerås har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitet i Bergen. I løpet av mastergraden var hun på utveksling til University of Glasgow og hadde diverse opphold som trainee. Taxerås skrev masteroppgave om unntaket fra rapporteringsplikten for advokater etter hvitvaskingsloven § 26 tredje ledd.

Erfaring

2020
Advokatfullmektig, Brækhus Advokatfirma DA
2020
Trainee, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2019
Trainee, Advokatfirma Hald & Co DA

Språk

NorskEngelsk

Fagområder

Selskapsrett og transaksjoner/M&A
Finans og insolvens

Utdanning

2020 - Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen
2018 - Bachelor i rettsvitenskap ved Universitetet i Agder