Manuduksjon i Privatrett II

Brækhus inviterer til manuduksjon i fagene fast eiendoms rettsforhold og familie- og arverett 1. desember.

Velkommen til eksamensforberedende manuduksjon med gjennomgang av eksamensrelaterte emner.

I forkant av manuduksjonen vil alle påmeldte få mulighet til å påvirke hvilke temaer vi skal gjennomgå gjennom en avstemming.

Forelesningen holdes av våre spesialiserte advokater som hver dag jobber med saker innen fast eiendom og familie- og arverett:

  • Jacob Winderen Lindegaard er assosiert partner, og spesialist innen familie- og arverett. Han er ofte i retten med saker om arv og generasjonsskifte.
  • Josefine Ardem er advokat og jobber daglig med saker om familierett, arverett og arbeidsrett. I tillegg har Josefine en mastergrad innen EU-studier og spansk og fransk, og bistår i internasjonale tvister (særlig Storbritannia, Spania og Frankrike).
  • Thomas Andersen er partner og leder av eiendomsavdelingen i Brækhus. Han er spesialist på eiendomsrett, spesielt tomtefesterett. Thomas har mye prosedyreerfaring og prosederer årlig et stort antall saker.
  • Dag Michael Bjerkeli er advokat og bistår norske og internasjonale virksomheter og privatpersoner med spørsmål knyttet til fast eiendom. Særlig arbeider han med bolig- og husleierett, og særlige rettigheter knyttet til fast eiendom, blant annet gjennom prosedyre for jordskifteretten og de alminnelige domstolene.

Sted: Høyres Hus, Stortingsgata 20 (Vis-à-vis Brækhus Advokatfirma)

Tid: Tirsdag 1. desember kl. 15:00

Det blir mingling med servering av pizza og drikke etter forelesningen.

Deltakelse er gratis, men du må melde deg på.