Teknologi, innovasjon og digitalisering11. jan2023

Hvordan sikre din virksomhets interesser ved et cyberangrep?

Brækhus Advokatfirma, Habberstad og Cloudworks inviterer ledere til en faglig ettermiddag om hvordan virksomheter kan beskytte sine kommersielle interesser ved cyberangrep.

onsdag 11. jan kl. 12:30
Telegrafen, Kongens gate 21

Det digitale risikobildet har endret seg drastisk den siste tiden og cyberangrep er blitt et scenario som alle virksomheter må regne med. Det er kun et spørsmål om tid. Hvordan bør ledere forberede virksomheten på et vellykket cyberangrep? Hvem er egentlig ansvarlig for å gjøre selskapet best mulig rustet?

I løpet av ettermiddagen vil:

  • Nasjonal Sikkerhetsmyndighet fortelle om dagens risikobilde
  • Du vil få praktiske råd om hvordan virksomhetene allerede nå bør forberede seg
  • Du vil få høre erfaringer fra en virksomhet som har cyberangrep på agendaen

Arrangementet har begrenset antall plasser.

Program

12.30 Registrering med servering

13.00   Velkommen og introduksjon
Konferansier Ida Brabrand (Assosiert partner/advokat i Brækhus Advokatfirma)

NSMs vurdering av dagens risikobilde 
Roar Thon (Fagdirektør, Nasjonal sikkerhetsmyndighet)

Hvordan forberede din virksomhet på cyberangrep
Leiv Hovda Skaug (Fagansvarlig, Informasjonssikkerhet, Habberstad)

Kan noen i praksis holdes ansvarlig for et cyberangrep?
Stein E. Hove (Partner/advokat, Brækhus Advokatfirma)

Har dere kontroll på hvem som har tilgang til bedriftens data og systemer?    
Arne Vedø-Hansen (IAM – Arkitekt, Cloudworks)

Små og mellomstore bedrifter er ekstra utsatt
Jon Oluf Brodersen (CIO, PGS)   

Paneldebatt, spørsmålsrunde og erfaringsutveksling 
Ledet av konferansier Ida Brabrand                

Servering og mingling fra ca. kl. 16.00  

Foredragsholdere

Ida Brabrand – Advokat/assosiert partner, Brækhus Advokatfirma

Ida Brabrand har sin ekspertise innen medierett, ytringsfrihet og arbeidsrett. I tillegg til å være advokat har Ida journalistutdannelse fra Journalisthøyskolen i Oslo og Volda. Hun har arbeidserfaring som nyhetsjournalist i NRK Østlandssendingen og TVNorge-nyhetene. Hun rådgir arbeidsgivere i arbeidsrettslige spørsmål og i saker om ytringsfrihet. Ida fører jevnlig saker for domstolene.

Roar Thon – Fagdirektør, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Roar har arbeidet i NSM siden 2003 og har en tjenestebakgrunn fra Forsvaret og politiet. De siste årene har han holdt over 150 foredrag i snitt pr år, og med snart 1700 foredrag i sin NSM-karriere kan det påstås at han er en meget etterspurt foredragsholder.

Leiv Hovda Skaug – Fagansvarlig, Informasjonssikkerhet, Habberstad

Leiv har over 20 års bred erfaring innen informasjonssikkerhet, informasjonshåndtering, ledelse og GDPR. Han har ledet flere enheter og har mange års internasjonal erfaring som stabssjef og seksjonssjef i NSM, med lederansvar for noen av de tyngste sikkerhetstekniske miljøene. Han har lang erfaring med planlegging og gjennomføring av øvelser innen sikkerhet og beredskap.

Stein E. Hove – Partner/advokat, Brækhus Advokatfirma

Stein er spesialist innen tvisteløsning, forhandlinger og kommersielle kontrakter, spesielt knyttet til teknologi og IT. Han har jevnlig vært kåret i Finansavisens advokatundersøkelser til å være blant Norges 10 beste advokater innen tvisteløsning, og teknologi og digitalisering. Stein er også en aktiv prosedyre advokat og er ofte i retten. Mange av han saker handler om kontrakter og krav innenfor IKT eller eiendom, aksjeselskaper og andre forretningsforhold.

Arne Vedø-Hansen – IAM-Arkitekt, Cloudworks

Arne er en IAM-arkitekt og rådgiver med mangeårig erfaring innen design, implementering og forvaltning av systemer for identitetsforvaltning og tilgangsstyring (IAM). Han har omfattende erfaring med en rekke IAM-plattformer og har implementert løsninger for selskaper innen helse, shipping, dagligvare, utdanning og NGO.

Jon Oluf Brodersen – CIO, PGS

Jon Oluf Brodersen er Chief information officer i det norske seismikkselskapet PGS. Jon er opptatt av at næringslivsaktører deler erfaringer og kunnskap knyttet til cyberangrep. PGS opplever hyppige forsøk på cyberangrep og Jon vil dele hvordan PGS arbeider praktisk for å håndtere dette på best mulig måte for selskapet. 

Spørsmål vedrørende arrangementet? Kontakt: