Å være den du er og elske den du vil, er en menneskerett

Juni er Pride-måned. Pride handler blant annet om å feire mangfoldet i identiteter og kjærlighet. Om kampene som er kjempet, og om å vise solidaritet for dem som fortsatt kjemper for retten til å velge sin egen identitet og hvem de elsker.

2022 er et spesielt år da vi feirer 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge. Ifølge Plan International er likekjønnet eller kjønnsnøytralt ekteskap fortsatt forbudt i 68 land. I minst seks av disse landene staffes LHBTIQ+-forhold med døden. Få land i verden tillater personer å endre juridisk kjønn. I Norge ble det vedtatt i 2016, for de som er over 16 år.

Brækhus skal være en arbeidsplass der alle kan være seg selv, uavhengig av kjønnsidentitet, seksuell orientering eller kjønnsuttrykk. Med åpenhet og synliggjøring er vi med å spre kunnskap som bidrar til å skape mer toleranse og positive holdningsendringer.

Dette er viktige grunner til at vi er med og markerer Pride.

Vi oppfordrer våre klienter, samarbeidspartnere og bransjekolleger til å vise støtte til Pride. Sammen bidrar vi til å endre holdninger. Advokatforeningen er en av mange som deltar i paraden i Oslo Pride 25. juni, og alle som ønsker kan gå sammen med dem. Klikk her for å lese mer.