Ubarmhjertige MVA regler hindrer norsk innovasjon

Hvorfor er reglene og regelfortolkningen i Norge i utakt med EU-retten og OECD-retningslinjene på helt sentrale områder? Ignoranse, arroganse eller begge deler?

Nils Eriksen ser på disse spørsmålene i særskriftet Merverdiavgift – anvendelse av internasjonale rettskilder i Norge.

***

11.01.2021

Nils Eriksen tar opp samme tema i Brækhus’ podkast Lovlytt.

Lytt til episoden om Ubarmhjertige MVA regler hindrer norsk innovasjon