Praktiske råd om permittering

Tidligere har vi skrevet om regelendringene som kom i forbindelse med korona-viruset. Nedenfor besvarer vi konkret på spørsmål som vi ofte får.

Regnes varslings- og arbeidsgiverperioden etter kalenderdager eller arbeidsdager?

Varslingsperioden regnes etter kalenderdager. Arbeidsgiverperioden regnes etter arbeidsdager.

Med arbeidsdag menes dager hvor den ansatte skulle ha arbeidet og mottatt lønn. Perioder med arbeidsfri omfattes ikke. Lønnsplikten beregnes med grunnlag av arbeidstakerens gjennomsnittlige arbeidstid per dag.

Er varslingsperioden ved permittering to eller 14 dager?

Mange virksomheter opererte – rettmessig – med todagers varslingsfrist etter at myndighetene la frem sin første tiltakspakke 12. mars. Antagelig har dette medført at todagersfristen for mange fremstår som hovedregelen. Det er ikke riktig.

Hovedregelen er 14 dagers varslingsfrist. Todagersfristen er et unntak der permittering plutselig blir nødvendig grunnet uforutsette hendelser. Etter vårt syn skal det mye til for at koronarelaterte utfordringer fremdeles skal kunne anses som uforutsette hendelser i dag.

Hva er rullerende permittering?

Ved rullerende permittering fordeles permitteringsbyrden mellom de ansatte over en periode. Eksempelvis skjer dette ved at ansatte permitteres annenhver dag eller uke. Den ansatte er i så fall 50 % permittert. Arbeidsgiverperioden gjelder for hver enkelt av de permitterte, og lønnsplikten beregnes ut fra den ansattes gjennomsnittlige arbeidstid per dag.

Kan jeg forlenge en allerede iverksatt permittering?

Permittering må ha saklig grunn – også ved forlengelse. Foreligger saklig grunn, kan du forlenge innenfor fristen på 26 uker i løpet av de siste 18 månedene.

Spørsmålet er i så fall om saksbehandlingsreglene må følges på nytt. Dersom permitteringens varighet er angitt til en endelig sluttdato i permitteringsvarselet, er svaret antagelig «ja». Om det derimot er tatt forbehold om forlengelse i permitteringsvarselet, eller sluttidspunktet for permitteringen er omtrentlig angitt («i første omgang», «inntil videre»), kan permitteringen forlenges uten nytt permitteringsvarsel.

Behovet for permittering er ikke lenger like stort. Kan jeg tilbakekalle deler av arbeidsstokken?

Ja, dette er innenfor arbeidsgivers styringsrett. Men også utvelgelsen av hvem som skal få returnere til arbeidet må være saklig. Her kan de samme kriteriene som ble benyttet i seleksjonsprosessen da permitteringen ble iverksatt legges til grunn. Normalt er disse kriteriene ansiennitet, kompetanse og sosiale forhold.

Når må den ansatte møte på jobb igjen etter avsluttet permittering?

Den ansatte plikter å møte på jobb igjen når den angitte permitteringstiden er utløpt. Dersom permitteringslengden er ubestemt, vil den ansatte normalt være forpliktet til å møte på jobb igjen i løpet av én til to dager etter at arbeidsgiver har gitt beskjed om det.

En ansatt har returnert til arbeidet etter permittering, men blir nå igjen permittert. Løper arbeidsgivers lønnsplikt på nytt? 

De ansatte kan utføre arbeid i permitteringstiden. Dette arbeidet må ikke strekke seg utover seks uker. Dersom arbeidet varer i mer enn seks uker, vil videre permittering anses som en ny permitteringsperiode. Da må det gis nytt varsel og arbeidsgiverperioden begynner å løpe på nytt.

Brækhus Advokatfirma bistår arbeidsgivere nasjonalt og internasjonalt innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.

22.04.2020