Brækhus lanserer personvernpakker

Personvern er et fagfelt i sterk vekst grunnet rask utvikling i næringslivet, teknologien og samfunnet for øvrig.

Brækhus har en dedikert faggruppe som bistår med rådgivning innen hele spektret av personvern, fra innsamling av personopplysninger, gjennom lagring og kategorisering, til lovlig utveksling, herunder verdsettelse og kommersialisering, transaksjoner, regulatoriske problemstillinger og compliance, samt tvisteløsning. Gruppen ledes av vår yngste partner, Brede A. Haglund, som i likhet med de øvrige medlemmene av gruppen er lidenskapelig opptatt av teknologi, står for høy grad av fleksibilitet og har fokus på «time to market».

Brækhus er anbefalt innen området personvern av blant annet Legal 500.

Som en moderne aktør med SMB som målgruppe har vi utviklet personvernmoduler tilpasset den enkelte virksomhets behov. Vårt mål er å øke klienters forutberegnelighet innenfor dette fagfeltet. Vi mener dette gjøres best når produktet pakketeres slik klienter er vant til ved kjøp av eksempelvis programvare eller SaaS.

Her finner du en oversikt over vår spesialkompetanse innen personvern, og ulike pakkeløsninger som er tilpasset ulike bedrifters behov.

 

Jeg ønsker å bli kontaktet vedrørende personvern

Jeg ønsker å bli kontaktet vedrørende personvern