Bærekraft

I kraft av vår profesjon og posisjon har vi et spesielt ansvar for å drive virksomhet på en ansvarlig og bærekraftig måte. Vi tar et aktivt samfunnsansvar og tilrettelegger for bærekraftig drift i vår virksomhet.

Åpenhetsloven

Som advokatfirma der fokus på lover og regler er en naturlig del av hverdagen opplever vi et spesielt ansvar for å bidra til at åpenhetsloven følges, herunder sørge for etterlevelse av menneskerettigheter og bidra til anstendige arbeidsforhold i alle ledd i vår virksomhet. Vi har fokusert på kravet til anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet, hos forretningsforbindelser og i våre leverandørkjeder. 

Vi er miljøfyrtårnsertifisert

Som del av vår CSR-strategi er Brækhus Miljøfyrtårn-sertifisert. Miljøfyrtårn er Norges mest anerkjente sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sitt miljøarbeid og etterleve viktige samfunnsverdier.

Alle Miljøfyrtårn-virksomheter resertifiseres hvert tredje år. Sertifikatet er anerkjent av oppdragsgivere ved offentlige innkjøp og er den første nasjonale ordningen i Europa som er anerkjent av EU.

Vi er samarbeidsparter med Fundrasing Norge

Brækhus er samarbeidspartner med Fundraising Norge, som gjennom sitt arbeid styrker ideelle og frivillige organisasjoners arbeid.

Fundraising Norge er en interessepolitisk og faglig aktør som bistår norske organisasjoner og institusjoner som driver med fundraising. De er et talerør overfor myndigheter og leverandører og ved å arbeide for økt kompetanse, bærekraftige inntektsskapende aktiviteter og ved å fremme etisk god innsamling.

Brækhus bidrar med kompetanse og tid inn til Fundraising Norge innen fagområdet arv og testamentariske gaver.

Mangfold og likestilling er en prioritet

Våre ansatte skal speile mangfoldet i samfunnet og vi arbeider aktivt for å hindre diskriminering. Vår bedriftskultur og vårt arbeidsmiljø skal stimulere til mangfold, hvor kvinner og menn har like muligheter.

Et godt arbeidsmiljø

Vi er opptatt av å skape et dynamisk og trygt arbeidsmiljø. Vi har et bevisst og aktivt forhold til helse, miljø- og sikkerhetsarbeid, og våre ansattes trivsel er svært viktig for oss.

Våre hovedmål er et lavt sykefravær, et trivelig, sosialt og inkluderende arbeidsfellesskap, og en god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi er engasjert i utdannelsen av jurister og advokater

Vi anser også et engasjement i utdannelsen av jurister og advokater som en viktig samfunnsoppgave. Vi arrangerer studentrettete aktiviteter, har en løpende traineeordning og oppfordrer våre ansatte til å engasjere seg som forelesere, veiledere og sensorer ved universitetene.