Bærekraft

I kraft av vår profesjon og posisjon har vi et spesielt ansvar for å drive virksomhet på en ansvarlig og bærekraftig måte. Vi tar et aktivt samfunnsansvar og tilrettelegger for bærekraftig drift i vår virksomhet.

Vi er miljøfyrtårnsertifisert

Som del av vår CSR-strategi er Brækhus Miljøfyrtårn-sertifisert. Miljøfyrtårn er Norges mest anerkjente sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sitt miljøarbeid og etterleve viktige samfunnsverdier.

Alle Miljøfyrtårn-virksomheter resertifiseres hvert tredje år. Sertifikatet er anerkjent av oppdragsgivere ved offentlige innkjøp og er den første nasjonale ordningen i Europa som er anerkjent av EU.

Mangfold og likestilling er en prioritet

Våre ansatte skal speile mangfoldet i samfunnet og vi arbeider aktivt for å hindre diskriminering. Vår bedriftskultur og vårt arbeidsmiljø skal stimulere til mangfold, hvor kvinner og menn har like muligheter.

Et godt arbeidsmiljø

Vi er opptatt av å skape et dynamisk og trygt arbeidsmiljø. Vi har et bevisst og aktivt forhold til helse, miljø- og sikkerhetsarbeid, og våre ansattes trivsel er svært viktig for oss.

Våre hovedmål er et lavt sykefravær, et trivelig, sosialt og inkluderende arbeidsfellesskap, og en god balanse mellom arbeid og fritid. Våren 2021 inngikk vi et samarbeid med Mads Kaggestad og Avantas Aktiv, med mål om å oppmuntre våre ansatte til mosjon og treningsglede.

Vi er engasjert i utdannelsen av jurister og advokater

Vi anser også et engasjement i utdannelsen av jurister og advokater som en viktig samfunnsoppgave. Vi arrangerer studentrettete aktiviteter, har en løpende traineeordning og oppfordrer våre ansatte til å engasjere seg som forelesere, veiledere og sensorer ved universitetene.