Medierett

Medienes rolle i samfunnet er i stadig utvikling. Nye digitale plattformer plasserer seg i grenseområdet av definisjonen av de tradisjonelle mediene, og åpner samtidig for nye og utvidede publiseringsmuligheter. Dette reiser nye problemstillinger og utfordringer for både nye og gamle medieaktører, og det medie- og kommunikasjonsrettslige området blir mer aktuelt. I Brækhus har vi både juridisk og journalistisk ekspertise innen de rettslige og etiske rammene som gjelder for media.

Vi lever i et samfunn med stadig større fokus på krenkelser av ulik art. Grensene for ytringsfriheten utfordres stadig, og utsagn som umiddelbart kan virke ulovlige kan likevel være innenfor det som må aksepteres i en bestemt kontekst. Dette til tross for at opplysningene ikke nødvendigvis er korrekte. Feilaktige utsagn kan nå langt og raskt gjennom digitale plattformer, og innebærer en økt risiko for omdømmetap. Brækhus har ekspertisen som skal til for å vurdere hva som kan gjøres i den enkelte situasjonen.

Ofte er det store økonomiske interesser på spill, som kan gjøre situasjonen krevende for de ulike aktørene. Det kan derfor være avgjørende å ha kunnskap om hvordan å navigere innenfor gjeldende rammer og regelverk. Våre advokater holder seg løpende oppdatert på utviklingen. Vår unike faglige bakgrunn gjør oss i stand til å tilby din virksomhet skreddersydd rådgivning og bistand, og vi setter sammen et team med den rette kompetansen, tilpasset din virksomhets behov.

Vi rådgir for eksempel om informasjons- og ytringsfrihet, privatlivets fred og personvern, som:

  • Vurdering av saker om påstått krenkelse av privatlivets fred sammenholdt med medienes samfunnsrolle og retten til ytrings- og informasjonsfrihet
  • Svar på krav mot redaksjoner om eksempelvis erstatning eller fjerning av redaksjonelt materiale, og bistand ved PFU-klage
  • Redaksjonelle vurderinger og analyse av programkonsepter
  • Bistand i forbindelse med kontrakter med deltakere, ansatte eller innleide arbeidstakere
  • Rådgivning ved uttalelser til offentligheten etter mulige lovbrudd i virksomheten, ulykker, brudd på retningslinjer eller varslingsrutiner, og vurderinger knyttet til risiko for ansvar og omdømmetap
  • Bistand ved mulige straffbare forhold eller vurdering av anmeldelse

Kontaktpersoner

Ida Brabrand
Senioradvokat
Mobil : +47 988 53 365
Julius Berg Kaasin
Advokat | Assosiert Partner
Mobil : +47 922 64 831