Kommersielle kontrakter

Avtalefrihet og kontraktregulering er grunnpilarer i næringslivet og i samfunnet for øvrig. Gode kontrakter plasserer ansvar, fordeler risiko og kan skape varige samarbeid. Presis og tydelig rådgivning om kontrakter tilrettelegger for nyskapning og merverdier. Vi leverer begge deler, i tett samspill med våre klienter. 

Brækhus’ advokater som er spesialisert innen kontraktsrett skal være faglig oppdatert på nivå med de beste i bransjen. Vi driver derfor med fortløpende erfaringsutveksling for å sikre den beste rådgivning.

Vi legger stor vekt på at våre advokater skal forstå den underliggende teknologien for industrispesifikke kontrakter og våre klienters virksomhet. Vi ligger også langt fremme i bruk av teknologi, og utforsker de mulighetene Smart Contracts og Blockchain gir oss som rådgivere.

Brækhus har en omfattende virksomhet med å bistå klienter i kontraktsforhandlinger. En stor virksomhet er også rådgiving når det blir krevende under oppfylling av kontraktene, og en betydelig andel av vår tvisteløsningspraksis gjelder kontraktsrettslige spørsmål.

 

Vi bistår med:

 • Arbeidsavtaler – både norske og utenlandske arbeidstakere
 • Blockchain & Smart Contracts
 • Entreprise
 • Forhandlinger
 • Forskning- og utviklingsavtaler og samarbeid
 • Incentiv- og bonusavtaler
 • IT-kontrakter
 • Kommersielle kontrakter
 • Konkurranseklausuler
 • Lisensiering
 • Outsourcing
 • Rammeavtaler
 • Standardvilkår
 • Tvisteløsning

Kontaktpersoner

Christian Bendiksen
Advokat | Partner | Solicitor (England & Wales)
Mobil : +47 918 52 246
Stein E. Hove
Advokat (H) | Partner
Mobil : +47 412 11 395
Brede A. Haglund
Advokat | Partner
Mobil : +47 920 20 536