Kontraktsrett

Kontraktsrett er fellesnevneren og styringsverktøyet for juridiske relasjoner mellom såvel privatpersoner som virksomheter. Gode kontrakter plasserer ansvar, fordeler risiko og skaper varige samarbeid. Presis og tydelig rådgivning tilrettelegger for nyskapning og merverdier. Vi leverer begge deler, i tett samspill med våre klienter.

Brækhus tilbyr løpende bistand i alle saker knyttet til privatrettslige og kommersielle kontrakter, herunder utarbeidelse, forhandlinger, oppfølgning og etterfølgende kontraktshåndtering, samt alle former for tvisteløsning (alternativ, domstol og voldgift).

Våre advokater forstår den underliggende teknologien for industrispesifikke kontrakter og våre klienters virksomhet. Vi ligger i forkant av utviklingen hva gjelder foreningen av juridisk kompetanse og vår kunnskap om de teknologiske utfordringer og muligheter som er og blir gjort tilgjengelige. Vi har gjort industri 4.0 til et satsningsområde og utforsker mulighetene Smart Contracts og Blockchain gir oss som rådgivere, men ikke minst for våre klienter.

Våre advokater har inngående bransjekunnskap og praktisk erfaring med kontrakter og forhandlinger. Hos Brækhus søker vi aktivt å utplassere våre advokater hos kunder og klienter for å gi dem konkret erfaring med å forhandle avtaler som part med ansvar for resultatet, samt en dypere forståelse for virksomheters behov og tenkemåte. Våre advokater har blant annet gjennomført opphold hos nyskapende og verdensledende selskap som Siemens og Capgemini.

Brækhus har et solid internasjonalt nettverk. Vi følger våre klienter til utlandet og bistår en rekke utenlandske selskaper som driver virksomhet i Norge.

Vi bistår med:

 • Arbeidsavtaler – både norske og utenlandske arbeidstagere
 • Blockchain & Smart Contracts
 • Delingsøkonomi
 • E-commerce
 • Entreprise
 • Forhandlinger
 • Forskning- og utviklingsavtaler og samarbeid
 • Incentiv- og bonusavtaler
 • IT-kontrakter
 • Kommersielle kontrakter
 • Konkurranseklausuler
 • Lisensiering
 • Outsourcing
 • Rammeavtaler
 • Standardvilkår
 • Tvisteløsning
 • Whitelabel

Kontaktpersoner

Christian Bendiksen
Advokat | Partner | Solicitor (England & Wales)
Mobil : +47 918 52 246
Stein E. Hove
Advokat (H) | Partner
Mobil : +47 412 11 395
Brede A. Haglund
Advokat | Partner
Mobil : +47 920 20 536