Immaterielle verdier, media- opphavs- og varemerkerett

Immaterielle verdier (IPR) utgjør en stadig større og viktigere del av de fleste virksomheter. Kompetent rådgivning og bistand om immaterielle verdier bidrar til å øke virksomhetens verdier, redusere risiko og gi et konkurransefortrinn.

Våre advokater har inngående kunnskap på området, og stadig flere ser verdien av å drøfte immaterialrettslige spørsmål med oss. Vi bistår med kartlegging, sikring, etablering av vern, forvaltning, utnyttelse, håndheving av krenkelser, etterligningssaker og tvister.

En stor del av vår rådgivning innen IPR er knyttet til IT- og Teknologi området, hvor vi har særlig god kompetanse. Vi har også omfattende erfaring med å bistå i grenseflaten mellom konkurranserett og immaterialrett.

Vi bistår med:

 • Opphavsrett/copyright
 • Varemerker
 • Foretaksnavn
 • Domener
 • Design
 • Markedsføring og profilering
 • Produktetterligninger og piratkopiering
 • Parallellimport
 • Overdragelser
 • IP due diligence
 • Utviklingsavtaler
 • Forretningsideer, konsepter, knowhow, bedriftshemmeligheter
 • Lisensavtaler, produksjonsavtaler og distribusjonsavtaler
 • Eksklusivitetsavtaler
 • Konfidensialitet og taushetsplikt (Non Disclosure Agreement)
 • FoU-avtaler
 • Franchise-, eneforhandler- og agentforhold

Kontaktpersoner

Christian Bendiksen
Advokat | Partner | Solicitor (England & Wales)
Mobil : +47 918 52 246
Eivind Arntsen
Advokat | Partner
Mobil : +47 930 33 669