Immaterielle rettigheter

Immaterielle verdier (IPR) utgjør en stadig større og viktigere del av de fleste virksomheter. Kompetent rådgivning og bistand om immaterielle verdier bidrar til å øke virksomhetens verdier, redusere risiko og gi et konkurransefortrinn.

Våre advokater har inngående kunnskap på området, og stadig flere ser verdien av å drøfte immaterialrettslige spørsmål med oss. Vi bistår rettighetshavere med kartlegging, sikring, etablering av vern, forvaltning, utnyttelse, håndheving av krenkelser, etterligningssaker og tvister.

En stor del av vår rådgivning innen IPR er knyttet til IT- og Teknologi området, hvor vi har særlig god kompetanse og mye erfaring. Vi har også omfattende erfaring med å bistå i grenseflaten mellom konkurranserett og immaterialrett.

Vi bistår med:

  • Beskyttelse av immaterielle rettigheter i forbindelse med lisensiering, tjenesteleveranser og avtaler med virksomheters ansatte
  • Varemerkeregistrering, etablering av domener og annen registrering av immaterielle rettigheter
  • Overdragelse og lisensiering av immaterielle rettigheter
  • Annen rådgivning og tvisteløsning innenfor opphavsrett/copyright, varemerker, foretaksnavn, design, domener, forretningsideer, konsepter, knowhow og bedriftshemmeligheter
  • Rådgivning og tvisteløsning i forbindelse med markedsføringsloven, inkludert spørsmål om god markedsføringsskikk, etterligning av produkter og piratkopiering
  • Inngåelser av, og løsning av problemstillinger knyttet til immaterielle rettigheter i avtaler, inkludert IT-avtaler, utviklingsavtaler, lisensavtaler, produksjonsavtaler og distribusjonsavtaler, eksklusivitetsavtaler og FoU-avtaler
  • IP due diligence

Kontaktpersoner

Christian Bendiksen
Advokat | Partner | Solicitor (England & Wales)
Mobil : +47 918 52 246
Eivind Arntsen
Advokat | Partner
Mobil : +47 930 33 669
Brede A. Haglund
Advokat | Partner
Mobil : +47 920 20 536