Brækhus med norsk kapittel om gambling i The Gambling Law Review

Partner Brede A. Haglund og assosiert partner Alexander Mollan har skrevet det norske kapittlet om gambling i det anerkjente tidsskriftet «The Gambling Law Review». Artikkelen er publisert i The Law Reviews av Law Business Research.

The Gambling Law Review er en Q&A-basert verdensomspennende referanseveileder som for jurister og andre som ønsker å forstå rammeverket for spill-lovgivning i nøkkeljurisdiksjoner. Veilederen brukes som en informasjonsressurs av bedriftsjurister, privatpraktiserende advokater og ledere i privat næringsliv og statlige institusjoner og gir en oversikt over gjeldende lovgivning og viktige problemstillinger innenfor en gitt jurisdiksjon.

Brækhus er et av få advokatfirmaer i Norge med en dedikert kompetansegruppe for spill- og underholdningsvirksomhet. Våre advokater har erfaring knyttet til etablering av internasjonale servicetilbud, salgsprosesser, nasjonale og EU/EØS-rettslige problemstillinger, finansielle krav, markedsrettslige aspekter og generelle rettslige og kommersielle forhold i Norge. Vi har også bistått i forbindelse med søknader om etablering av spilltilbud i Norge, herunder poker og kunnskapsautomater.