Brækhus med kapittel om forsvarsanskaffelser i årets utgave av Getting the Deal Through

Christian Bendiksen og Alexander Mollan har skrevet det norske kapittelet om forsvarsanskaffelser i årets utgave av det anerkjente tidsskriftet «Getting the Deal Through». Artikkelen er publisert i Getting the Deal Through – Defence & Security Procurement 2022 av Law Business Research Ltd.

Getting the Deal Through er en Q&A-basert verdensomspennende referanseguide som dekker 150 jurisdiksjoner. Guiden blir benyttet som en informasjonsressurs av mer enn 150 000 bedriftsadvokater, privatpraktiserende advokater, samt ledere i selskaper eller i det offentlige, og gir en oversikt over gjeldende regelverk og vesentlige spørsmål innenfor et gitt rettsområde.

Brækhus har spisskompetanse innenfor offentlige anskaffelser og rådgir klienter innen alle typer anskaffelsesformer, fra enkle anbud til eneleverandøranskaffelser og konkurransepreget dialog – og innen de fleste markeder – fra sikkerhetsanskaffelser hvor konkurransegrunnlaget er delvis unntatt offentlighet og forsvarsanskaffelser til konkurransepreget dialog i helsesektoren og enkle entrepriser.