Brækhus kan varehandel og retail


Brækhus har lenge bistått ulike norske retailere, dagligvarekjeder og andre internasjonale virksomheter i bransjen som ønsker å etablere seg i Norge. Med Julius Berg Kaasin og Christian Bendiksen i spissen styrker nå Brækhus sin satsning innen varehandel og retail.

Varehandelen er en bransje som er i stadig utvikling. De siste årene har bransjen vært preget av nye omsetningsmåter, endrede forsyningslinjer, økt global konkurranse og nye netthandelsplattformer. Bransjen må også manøvrere innenfor et fragmentarisk regelverk og sammen med et utfordrende kommersielt terreng er det viktig med effektiv og praktisk juridisk rådgivning. Brækhus har lang praktisk erfaring fra bransjen, og har gjennom en årrekke allerede bistått flere av de store norske retailkjedene i Norge.  

Etter å ha bistått aktører over tid har vi fått innsikt i de typiske forretningsmessige og juridiske problemstillingene som bransjeaktørene møter. Dette gir oss mulighet til å gi målrettede og strategiske råd som ivaretar konkurransekraft og kommersielle interesser, sier

Julius Berg Kaasin, assosiert partner i brækhus

Brækhus’ juridiske bistand til aktører i varehandel- og retailbransjen dekker flere av aktørenes virksomhetsforhold som f.eks. utarbeidelse, forhandling og revisjon av kommersielle avtaler, til produktansvar, personvern, konkurranseregler, immaterielle rettigheter, markedsføringsrett, forbrukervern, skatt og selskapsrettslige forhold.

I spissen av Brækhus sin satsning på varehandel- og retailbransjen er Julius Berg Kaasin som har bistått en rekke store bransjeaktører. Som tidligere konsernadvokat i Stokke har han også et unikt innblikk og direkte førstehåndserfaring inn i bransjen. Finansavisen omtaler Julius som årets «lovende talent» innen Varehandel i forbindelse med advokatundersøkelsen 2022.

Med på laget er også partner og advokat Christian Bendiksen som har mangeårig erfaring med å bistå aktører i varehandel- og retailbransjen. Han har særlig erfaring med å bistå med juridiske og kommersielle utfordringer knyttet til teknologi og konkurranserettslig forhold.