Arbeidsliv14. feb2023

Videre fra #Metoo – fra ukultur til sunn bedriftskultur

Hvordan går man fra ukultur til en sunn bedriftskultur? Brækhus Advokatfirma, kompetansehuset Aider og BusinessMastering inviterer ledere til fagseminar 14. februar om hvordan virksomhetene kan ta ukultur på alvor og bygge en sunn bedriftskultur fra bunnen av.

Etter fem år med fokus på #Metoo som ukultur i arbeidslivet ønsker vi å gi svar på hvordan man kan bygge en sunn bedriftskultur på arbeidsplassen fra bunnen av. Med fokus på kommunikasjon, verdier og holdninger inviterer vi ledere til fagseminar om hva dere bør være bevisste på ved oppbyggingen av en trygg og solid bedriftskultur.

I løpet av ettermiddagen vil du lære mer om:

  • Verktøy for å kartlegge og bygge kultur på arbeidsplassen
  • Lovpålagte krav til forsvarlig arbeidsmiljø og #metoo-sakene fra rettspraksis
  • Hvordan skape trygghet og kommunikasjon på arbeidsplassen


Tid: Tirsdag 14. februar kl. 13.30-16.00
Sted: Høyres Hus, Stortingsgaten 20, Oslo

Arrangementet er gratis, og har begrenset antall plasser.

Påmeldingsfristen for dette arrangementet har utløpt. Kontakt oss om du har spørsmål.

Program

13.15    Registrering og lett servering

13.30    Velkommen

13.35     Lovens krav til et forsvarlig arbeidsmiljøEt utvalg av #Metoo-sakene som domstolene har behandlet de siste årene
(Kristine Slotnæs og Ida Brabrand, begge advokater/assosierte partnere i Brækhus Advokatfirma)

14.05     Hvordan avdekke ukultur og fremme kulturbygging?
(Karina Arnsen, partner, Folk og kultur, kompetansehuset Aider)

14.25     Pause (10 min)

14.35     Ledelse og strategi i kulturbyggingsprosessen – erfaringer og råd
(Andreas Vik, daglig leder, kompetansehuset Aider)

14.55     Verdien av psykologisk trygghet, lyttekultur og ytringskultur på jobb (Rune Semundseth, daglig leder, Businessmastering)

15.15     Pause (10 min)

15.25    Spørsmål, paneldebatt og erfaringsutveksling
(Ledes av Ida Brabrand, assosiert partner i Brækhus Advokatfirma)

16.00     Avslutning og mingling

Foredragsholdere

Ida Brabrand – Advokat/assosiert partner, Brækhus Advokatfirma

Ida Brabrand har sin ekspertise innen ytringsfrihet, medierett og arbeidsrett. Hun bistår arbeidsgivere i alvorlige varslingssaker, som for eksempel omfatter Ida Brabrand har sin spesialisering innen ytringsfrihet, medierett og arbeidsrett. Med sin journalistiske erfaring og kompetanse gir Ida skreddersydde råd i medierelaterte saker, som også ofte omfatter arbeidsrettslige spørsmål. Ida prosederer saker jevnlig for domstolene. Hun bistår jevnlig som advokat i varslingssaker, som for eksempel omfatter trakassering og diskriminering. Videre bistår hun i nedbemanningsprosesser og med tvisteløsning i personalsaker, ved konflikthåndtering og sluttavtaler. Ida holder jevnlig eksterne kurs.

Kristine Slotnæs – Advokat/assosiert partner, Brækhus Advokatfirma

Kristine Slotnæs har sin ekspertise innen arbeidsrett, selskapsrett, M&A og kontraktsrett. Hun bistår både norske og utenlandske arbeidsgivere og arbeidstakere innen ulike arbeidsrettslige spørsmål, som løpende rådgivning i personalspørsmål, endrings- og nedbemanningsprosesser, ansettelser, avslutning av arbeidsforhold, konflikthåndtering, samt forhandlinger og tvisteløsning. Kristines bistand inkluderer også bistand innen tariffrettslige spørsmål og problemstillinger. Hun har også erfaring både fra de ordinære domstoler, men også fra Arbeidsretten.

Karina Arnsen – partner, Folk og kultur, Aider

Karina er en erfaren HR rådgiver med lang ledererfaring, god forretningsforståelse og betydelig erfaring innen lederutvikling, konflikthåndtering, kulturutvikling, endringsledelse, coaching, fusjoner og oppkjøp. Hun er sertifisert Coach og sertifisert på Barretts kulturkartleggingsverktøy. For tiden holder hun på med en sertifisering i mangfoldsledelse hos Seema. Karina er partner og leder for tjenesteområdet Folk og kultur i Aider, som allerede har vokst til 30 dyktige HR rådgivere!

Andreas Vik – daglig leder Aider

Andreas Vik er leder og gründer av kompetansehuset Aider som har gått fra 1 til 700 ansatte på under 4 år. Han tidligere ledet og bygd opp BDO sin regnskapssatsing, og ledet oppbyggingen av Telenor sitt Shared Service Center. Andreas brenner for å skape en tydelig kultur som utgangspunkt for gode kundeleveranser og vekst.

Rune Semundseth – daglig leder BusinessMastering AS

Tankevekker Rune Semundseth er i dag en av de mest etterspurte kursholderne og foredragsholderne i Norge, og er ukentlig i aksjon som workshop-fasilitator eller foredragsholder innenfor kultur, ledelse og medarbeiderskap. Han er initiativtaker/medforfatter til den kjente boken «Rosinen i pølsa», og forfatter av ti bøker – som til sammen har solgt over 50 000 eksemplarer. Sist gründer og daglig leder i selskapet businessmastering AS.

Marie Louise Sunde – lege, grunnlegger og CEO i Equality Check

Marie Louise Sunde er lege og har doktorgrad i medisin. Hun startet sin spesialisering innen kirurgi, før hun valget å si opp i protest mot ukultur på arbeidsplassen sin. Hun startet da teknologi-startupen Equality Check, en teknologi-startup som hjelper virksomheter med å utnytte sitt potensial innen likestilling, inkludering og mangfold. Før Equality Check startet Marie den internasjonale kampanjen #HunSpanderer. Hun har gitt ut bok om temaet, holder foredrag og bidrar til å bekjempe diskriminering i arbeidslivet over hele verden.

Spørsmål vedrørende arrangementet? Kontakt: