Manuduksjon i dynamisk tingsrett

Brækhus inviterer til en praktisk og eksamensrettet manuduksjon i dynamisk tingsrett 23. november.

Foredragsholdere er advokat Therese Hellem og partner Audun Kleppestø, som begge er tilknyttet vår avdeling for selskapsrett og finans. Både Therese og Audun arbeider med restrukturering og insolvens, og de har omfattende erfaring med blant annet konkurs- og panterettslige problemstillinger, inkludert reglene om kreditorbeslag og omstøtelse. Audun er også fast bostyrer ved Oslo tingrett.

Therese og Audun vil gjennomgå ulike, eksamensrelevante temaer innen den dynamiske tingsretten, med særlig fokus på:

  • Hva konkurs er, og hva konkurs innebærer?
  • Omstøtelse
  • Kreditorekstinksjon

Sted: Høyres Hus, Stortingsgata 20 (Vis-à-vis Brækhus Advokatfirma)

Tid: Onsdag 23. november kl. 16:00

Det blir mingling med servering av pizza og drikke etter forelesningen.

Deltakelse er gratis, men du må melde deg på.