Innleie av utenlandske arbeidstakere

Benytter du som arbeidsgiver deg av innleid arbeidskraft fra utlandet? Synes du det er komplisert å finne frem til reglene som gjelder ved slik innleie?

I vårt webinar ønsker vi å gi deg noen hovedknagger som er viktige å huske på når du skal leie inn arbeidskraft fra utlandet. Vi vet at en del norske virksomheter har behov for å leie inn arbeidskraft, og at dette gjerne skjer fra utlandet av ulike årsaker.

Innleie skjer gjerne gjennom vikarbyrå eller annen type virksomhet som stiller arbeidstakere til rådighet. I forbindelse med slik innleie av arbeidskraft fra utlandet er det en del regler og forhold som en norsk innleier må forholde seg til, blant annet for å unngå å komme i ansvar ovenfor myndigheter og/eller den enkelte arbeidstaker. Dette gjelder både innenfor det arbeidsrettslige, men også innenfor det skatterettslige regelverket. Fokuset for webinaret vil være på innleie av arbeidstakere fra utlandet inn til Norge.

I dette webinaret vil vi blant annet belyse følgende;

  • Adgangen til å leie inn arbeidskraft
  • Arbeidsinnleie avgrenset mot underentreprise
  • Den utenlandske arbeidsgivers forpliktelser overfor sine ansatte
  • Innleiers arbeidsrettslige forpliktelser overfor de innleide arbeidstakerne
  • Innleiers forpliktelser som følger av skatt- og avgiftsregelverket
  • Likebehandlingsprinsippet
  • Solidaransvaret ved innleie
  • Rapporteringsforpliktelser
  • Skatt og trygd for innleide arbeidstakere

Dette er et praktisk webinar hvor vi vil gjennomgå de sentrale regler knyttet til innleie av utenlandske arbeidstakere, først og fremst sett fra innleiers ståsted.

Målgruppe

Webinaret passer for arbeidsgivere, ledere, HR-ansvarlige, personalrådgivere og jurister. Det vil være mulighet til å stille spørsmål underveis. Spørsmål blir besvart på slutten av webinaret.

Påmelding

Meld deg på ved å klikke på lenken under. Du mottar en separat bekreftelse med lenke til webinaret.

Påmeldingen er stengt.

P

Om foredragsholderne

Senioradvokat Kristine N. Slotnæs er tilknyttet avdelingen for arbeidsliv. Hun bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere innen ulike arbeidsrettslige spørsmål, forhandlinger og tvisteløsning. Kristine bistår norske og internasjonale klienter ved omorganiserings- og nedbemanningsprosesser.

Senioradvokat Christina Østby Holtar er tilknyttet firmaets avdeling for skatt og avgift, og har erfaring fra både offentlig og privat sektor. Christina har jobbet med nasjonal og internasjonal personbeskatning siden 2010, og med global mobility siden 2012, hvor hun har arbeidet med norske og utenlandske selskaper som sender arbeidstakere over landegrensene.