Åpenhetsloven – hva bør virksomheter gjøre nå?

Brækhus inviterer til frokostseminar 24. august kl. 08.00-09.30.

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold – i korthet åpenhetsloven – trådte i kraft den 1. juli 2022. Loven fremmer virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og sikrer allmennhetens tilgang til slik informasjon.

Loven stiller krav til virksomheters arbeid med å ivareta nevnte i egen virksomhet, men også i leverandørkjeden og hos forretningspartnere.

På frokostseminaret vil du høre mer om:

  • Gjelder loven for din virksomhet?
  • Aktsomhetsvurderinger – hva, hvordan og når?
  • Hvordan håndtere leverandørkjeden?
  • Etiske retningslinjer – trenger vi det?
  • Redegjørelseskravet – hvordan kommunisere håndtering av faktiske og potensielle negative konsekvenser?
  • Informasjonsplikten – hvordan skal innsynsbegjæringer håndteres?
  • Q&A

Frokost med kaffe/te serveres.

Tid: onsdag 24. august kl. 08.00-09.30
Sted: Brækhus i Roald Amundsens gate 6

Dette frokostseminaret er avlyst.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med oss på marked@braekhus.no