Webinar: Økt risiko for ubegrenset styreansvar

Antallet styreansvarssaker i det norske rettssystemet er stadig økende. Dagens økonomiske situasjon har satt søkelys på styremedlemmer i aksjeselskaper som tar for lett på styreansvaret. Managing partner i Brækhus, Frank C. Aase, uttalte i DN i mars at risikoen for styreansvar er stor dersom styrene ikke tar grep og jobber for å sikre forsvarlig likviditet i virksomheten. Forsvarlig forvaltning og oppfølgning av selskaper er avgjørende; både i økonomisk stabile og i vanskelige tider. Styremedlemmer må være sitt ansvar bevisst for å eliminere risikoen for et potensielt ubegrenset ansvar.

Brækhus inviterer til gratis webinar 20. mai kl. 12. Advokatene Frank C. Aase, Audun Kleppestø og Therese Hellem vil belyse noen sentrale problemstillinger: 

  • Hvordan bør styremedlemmer forholde seg for å unngå i havne i ansvar?
  • Hvilke krav stilles til styrets forvaltning av selskapet?
  • Selskapsledelsens plikt til å informere kreditorer og medkontrahenter om selskapets økonomiske stilling. Finnes det retningslinjer for ledelsens handlingsrom når selskapets økonomi svikter?
  • Styrets forpliktelse til å påse at selskapets egenkapital og likviditet er forsvarlig. Hvilke kriterier er relevant i en slik løpende vurdering?
  • Hvilke særskilte forhold må styret tenke på når virksomheten er i økonomisk krise?