Webinar 6. mai kl 9.00: Hvordan foreta en forsvarlig nedbemanning

Hvordan bør man gå frem for å foreta en forsvarlig nedbemanning, hva er de vanligste fallgruvene og hvordan styrer man unna dem?

Koronaviruset har medført enorme utfordringer for næringslivet, og enkelte virksomheter vil etter hvert måtte vurdere å nedbemanne. Men nedbemanningsprosesser er kompliserte og vil ofte føre til uro blant de ansatte. Om arbeidsgiver trår feil, vil prosessen kunne bli dyrere og mer tidskrevende enn nødvendig, og ofte vil saken havne for domstolene. Derfor er det vesentlig å planlegge godt og sørge for at prosessen er i tråd med gjeldende regelverk.

Brækhus Advokatfirma holder den 6. mai 2020 kl. 09.00 et webinar om nedbemanning. Vårt mål for webinaret er at du som arbeidsgiver skal sitte igjen med økt forståelse av hvordan du gjennomfører en forsvarlig nedbemanning. Vi vil blant annet snakke om i hvilke situasjoner nedbemanning kan være et aktuelt alternativ og hvordan du strukturerer prosessen fra A til Å. Webinaret passer for ledere, HR-ansvarlige, personalrådgivere og jurister.

 Velkommen til webinar om nedbemanning – vi håper å se deg!

Jeg ønsker å delta på webinaret «Hvordan foreta en forsvarlig nedbemanning»