Velkommen til seminar: Optimalisering av verdier i selskaper – tidligfase, kapitalinnhenting og salg

Brækhus Advokatfirma DA og KWC AS inviterer til et praktisk rettet kveldsseminar om verdi og verdioptimalisering av selskaper. KWC AS er spesialister i økonomisk – og finansiell rådgivning.

Med et tverrfaglig utgangspunkt vil KWC og Brækhus gjennomgå praktiske eksempler på hvordan man synliggjør verdier i virksomheten og reduserer risiko. Fokus i for kvelden er verdiskapning og verdisikring gjennom hele selskapets livsløp; både i tidligfase, ved innhenting av kapital og ved salg. Vi satser på diskusjoner rundt ulike juridiske temaer/problemstillinger som er aktuelle i tilknytning til de ulike fasene i et selskaps utviklingsløp.

Det vil bli servert fingermat fra Dinner og god drikke med mulighet for erfaringsutveksling og gode diskusjoner.

Tid: Torsdag 14. juni kl 17
Sted: Roald Amundsens gate 6

Påmelding til: seminar@braekhus.no