Leveringstid, fristforlengelse og korona-forsinkelser i boligprosjekter

Forsinkelse og dagmulkt er en gjenganger i entrepriseforhold, også i forbrukerentreprise. Hva er det som definerer en forsinkelse som utløser dagmulkt, hvordan kan dette reguleres i kontraktene, og når vil entreprenøren kunne kreve ekstra byggetid? I denne episoden av Lovlytt oppklarer Per Christian Grant-Carlsen hva som gjelder og hvilke følger korona-situasjonen kan ha for spørsmålet om forsinket levering. Programleder Ida Brabrand. Produsert av Øystein Weibell/Kanonlyd.