Hvordan bør bedrifter sikre pensjonsrettigheter for sine ansatte i internasjonale arbeidsforhold?

Når utenlandske selskaper unngår å ha OTP-ordning for de ansatte så oppstår en rekke spørsmål knyttet til alternative pensjonsordninger.

Episoden tar for seg hvilkår for å kunne anse en EU-pensjon som pensjon også etter norsk rett. Andre internasjonale pensjoner vil ikke sees på som en pensjon i Norge og vi ser på behandlingen av disse.

Skatteavtalene går lenger enn norsk intern rett i å akseptere utenlandske ordninger som en pensjon. For å unngå beskatning både ved innbetaling og ved utbetaling er det viktig å se på skatteavtalene også i planleggingen

I denne episoden av Lovlytt hører du skatteekspert Torbjørn Stokke fortelle om hvordan pensjonsordninger i utlandet behandles skattemessig i Norge, og hva bedriftene bør vite for å håndtere utenlandske pensjonsordninger på riktig måte.

Programleder Ida Brabrand. Produsent Øystein Weibell/Kanonlyd.